Μεσόγεια Εκπαιδευτική

Μεσόγεια Εκπαιδευτική | Πληροφορίες έργου

Πελάτης

Μεσόγεια Εκπαιδευτική

Κατηγορία

Website

Τεχνολογίες

XHTML/CSS, ASP.NET, Bootstrap, jQuery, Responsive Design

Ο ιστότοπος παρουσίασης του κέντρου δια βίου μάθησης Μεσόγεια Εκπαιδευτική.